VANDRETURE 2020
GeoPark Odsherred - istidslandskab

Odsherred er i færd med at udvikle Danmarks første Geopark. Udgangspunktet er et unikt istidslandskab: Ingen andre steder i Danmark fremstår isens dannelse af landskabet så tydeligt - og ingen andre steder har landskabet betydet så meget for udviklingen og det liv, der leves i dag. Landskabet i Odsherred blev dannet under den seneste istid for 17.000 år siden. Fra sydøst skubbede isen sand, sten og grus op i de store morænebakker, som i dag samlet kaldes Odsherred - buerne, med Vejrhøj som højeste punkt. Da isen trak sig tilbage, bestod Odsherred af de store morænebuer samt en række småøer. Bl.a. er Sjællands Odde oprindeligt tre øer, som med tiden er blevet sammenhængende som følge af materialevandring - samt fjordene Sidinge og Lammefjord. Begge fjorde er siden inddæmmede og tørlagte, hvorved der er opstået unikke betingelse for landbrugsafgrøder.
Men GeoPark Odsherred er ikke blot "bakker, grus og sten". Odsherreds landskab er forudsætningen for at egnens mange fortidsminder, ligesom "Odsherredmalerne" opstår i 1930´erne som en konsekvens af landskabet og lyset. Det er også istidslandskabet - og menneskets indsats - der har gjort det muligt at udvikle Lammefjorden til "Danmarks køkkenhave" og hovedleverandør af grøntsager til bl.a. restaurant NOMA. I løbet af vandrefestivalen er der rig mulighed for at opleve landskabet og GeoPark Odsherred.
www.geoparkodsherred.dk/