VANDRETURE 2020
Naturpark Maribosøerne

Naturpark Maribosøerne ligger midt på Lolland og udgår et areal på ca. 50 km2. Naturparken blev indviet i 1994 og er en fællesbetegnelse for Søndersø, Røgbølle Sø, Hejrede Sø og Nørresø med omkringliggende opland. Maribo Søndersø er med sine 852 ha. Danmarks 8. største sø. Næststørst er Røgbølle med 197 ha. og derefter kommer Hejrede Sø med 51 ha. og Nørresø på 40 ha. Søerne ligger i et storslået herregårdslandskab, omkranset af eng-, mose- og skovarealer samt dyrkede marker, visse steder endnu med fritstående ege. 
Maribosøerne med de sønære arealer og skovene er et biologisk interesseområde af meget høj værdi på grund af de unikke naturtyper med deres specialiserede organismer, herunder ikke mindst det iøjnefaldende plante-, fugle- og dyreliv. Derudover rummer området mange kulturhistoriske seværdigheder med bl.a. mange fortidsminder.
Se under Lolland 18. august og 4. september.

www.naturparkmaribo.dk/