VANDRETURE 2020
Om ophold i naturen

Det handler om hensyn!
Færdsel i naturen er først og fremmest et spørgsmål om at tage hensyn til dyr, planter og andre mennesker – ikke mindst grundejerne. Alle har ret til at færdes i naturen, men du skal rette dig efter ejerens anvisninger. Derudover findes, der en række love og bestemmelser, som du skal overholde.