VANDRETURE 2020
Det åbne land

Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet.

Udyrkede arealer
På arealer, der ikke er dyrkede eller indhegnede med græssende dyr, må du frit færdes til fods og opholde dig indtil 150 meter fra bygninger. Der er adgang til private arealer fra klokken 6 til solnedgang. Der er normalt ikke adgang til de dyrkningsfrizoner langs vandløb.