VANDRETURE 2017
Oplevelser fra 2014
Tilfældigt valgt deltagerindlæg fra Vandrefestival:
- Vinskoven og Skellingsted Bro -
Fra turen Vinskoven og Skellingsted Bro
Her får vi historien om Vin- eller Firtøndestenen.
Tak for en dejlig tur gennem Vinskoven, langs Åmose Å, på landevej og stier og over marker. 25 personer deltog.
Oprettet af Helle Munk Nielsen