VANDRETURE 2019
Vandreture den 18-8-2019
Print
Kalundborg Kommune
1
18. August 2019 kl 8:15
Sejerø vandringer
2
18. August 2019 kl 10:00
Hjertesti - Kalundborg
Lolland Kommune
3
18. August 2019 kl 13:00
Dornæs og Romsø i Maribo, Søndersø