VANDRETURE 2020
Vandreture den 2-9-2020
Print
Greve Kommune
1
02. September 2020 kl 17:00
Hjertestien, fra Olsbækken til Greve Marian/Søndre Stenmole
Holbæk Kommune
2
02. September 2020 kl 18:00
Holbæk Rundt
Kalundborg Kommune
3
02. September 2020 kl 9:45
Sejerø - Tur til Revet
Vordingborg Kommune
4
02. September 2020 kl 11:00
Fanefjord Skov, Grønved Skov og Rysebæk Strand med DVL