VANDRETURE 2018
Holbæk Kommune
Print
Gem
Kundby Mose
Turlængde 7 km
En middelsvær tur
Travetur
Startdato: 24. aug 2017 kl 18:30
Slutdato: 24. aug 2017 kl 20:00
Landskabet omkring Kundby er præget af de lavtliggende arealer ved Trønninge Mose og Tuse Å samt de store marker omkring Vognserup og Gislingegården. Desuden findes en del velholdte husmandsbebyggelser i lokalområdet. Kundby rejser sig markant i landskabet med Kundby Kirke som et vartegn på toppen af Kirkebakken, som er en del af et større kuperet område umiddelbart vest for Kundby.
Turleder:Susanne Knudsen / 21936816, Tove Junge / 26132527
Turarrangør (ansvarlig for tur): Kundby Lokalforums Stilaug
Kontaktperson: Susanne Knudsen
Telefonnummer: 21936816
E-mail: kundbyinfo@gmail.com

Medbring drikkelse.

Det er gratis at deltage.

Startsted:
P-pladsen ved Kundby Friskole Trønningevej 11-13, Kundby, 4520 Svinninge