VANDRETURE 2018
Kalundborg Kommune
Print
Gem
Hesselbjerg
Turlængde 8 km
En middelsvær tur
Travetur
Startdato: 23. aug 2017 kl 18:30
Slutdato: 23. aug 2017 kl 20:30
Vi går ind til skoven ved Rævebjerg og gennem skoven og langs de våde enge. Vi krydser åen og går et stykke ud gennem engene inden vi vender for at gå tilbage til Hesselbjerggården. En afvekslende tur gennem skov og åbent land med udsigt over engene.
Turleder:Henning Vingborg / 2489 8490
Turarrangør (ansvarlig for tur): Dansk Vandrelaug
Kontaktperson: Henning Vingborg

Medbring lidt drikke. Ingen spisepause.

Startsted:
Hesselbjerggården (Parkering på gårdspladsen), Kongstedvej 15, 4291 Ruds Vedby