VANDRETURE 2018
Kalundborg Kommune
Print
Gem
Amfi Bregninge
 
Turlængde 14 km
En svær tur
Travetur
Startdato: 03. sep 2017 kl 10:00
Slutdato: 03. sep 2017 kl 14:30
Fra mødestedet går vi gennem Gammelrand og Stenrand op på Bjergsted Bakker her nyder vi udsigten inden turen går videre gennem grusgraven til Nyrandsvej(er der mulighed for at korte turen af med ca. 2 km) og Sultenkrogen tilbage til startstedet
Turleder:Karen Søe Langholm / 2028 6847 , Ninna Søe Sørensen / 3066 9267
Turarrangør (ansvarlig for tur): Dansk Vandrelaug
Startsted:
P-plads, Amfivej 1, Bregninge, 4470 Svebølle