VANDRETURE 2018
Kalundborg Kommune
Print
Gem
Hjertestien Kalundborg
Turlængde 3,7 km
En middelsvær tur
Travetur
Startdato: 03. sep 2017 kl 11:00
Slutdato: 03. sep 2017 kl 12:30
Turen starter igennem et fritidsanlæg. Herefter igennem kommunens idrætsanlæg, forbi stadion og træningsbanerne, til en lille skov med varierende beplantning. Efter skoven passerer vi petanquealægget og kommer ned til Ellingelund og en lille lund der tidligere fungerede om vinteren som skøjtebane. Fra lunden kommer vi via en trappe igen op i skoven som fører os til Gl. Røsnæsvej, hvor vi drejer til venstre og går hen til Kystbakken, går ned ad den og så Kystvejen og Hovet hjem til udgangspunktet.
Turleder:Sidsel Hee / 60922035
Turarrangør (ansvarlig for tur): Hjerteforeningen

Ikke egnet til kørestol

En barnevogn kan hjælpes igennem

Startsted:
Parkeringsanlægget mellem Kalundborg Gymnasiet og Erhvervsskolen Hagemann-Petersens alle, Kalundborg
Transport - start/slutsted:

Ligger centralt i Kalundborg. Man kan gå fra stationen
og til startstedet/slutsted