VANDRETURE 2018
Slagelse Kommune
Print
Gem
Agersøs vestkyst
Turlængde 11 km
En middelsvær tur
Travetur, Alle minus små børn og dårligt gående
Startdato: 19. aug 2017 kl 10:15
Slutdato: 19. aug 2017 kl 15:30
Vi går fra Agersø havn, gennem Strandalléen og forbi gadekæret og fortsætter forbi Købmanden og ud til Batteriet med den gamle skanse fra 1808 og langs stranden til nordspidsen af Agersø til Egholmvej og retur til havnen. Tag madpakken med vi giver kaffen på turen.

Vi går ad Strandalléen, Hans Degnsstræde, og videre ad Helholmvej eller Gamlevej mod syd til Skansen med Batteriet, her er den skønneste udsigt over Helleholm med fyret og til Omø og Langeland. Følger stranden mod nord og kommer forbi både Rørmaden, Lillemaden og Vestermosen som er vådområder med et rigt fugleliv. Det er også langs stranden her, der kan fiskes med stang og Agersø’s bedste badestrand findes. Undervejs passerer du også sommerhusområderne og Snede skov. Nord for skoven er der indhegnede græsarealer, hvor viber og vadefugle yngler og hvor man, fra de lysåbne vandhuller i juni, kan høre den sjældne klokkefrø, som stadig findes på Agersø.                                                                            Efter de nordligste sommerhuse er der kig til den lille ø Egholm, hvor man mellem træerne kan skimte den flotte hovedbygning til herregården der var her engang. Her rammer du Egholmvej og denne fører tilbage til byen.

Turleder:Gitte Terp Carlsen / 26287183
Turarrangør (ansvarlig for tur): Agersø Beboerforening
Kontaktperson: Gitte Terp Carlsen
Telefonnummer: 26287183
E-mail: gtc67@outlook.dk

Turen er gratis, madpakke medbringes, Agersø beboerforening sponsorerer kaffe/kage ca. midtvejs i turen. Solidt fodtøj, da turen går langs stranden i sand og sten det meste af turen

Startsted:
Agersø havn v/færgelejet
Slutsted:
Agersø havn v/færgelejet
Transport - start/slutsted:

offentlig transport eller egen bil til Stigsnæs færgehavn hvor færgen afgår kl. 10.00  Turen slutter på Agersø havn hvor færgen sejler til Stigsnæs kl. 15.30