VANDRETURE 2018
Slagelse Kommune
Print
Gem
Fugleruten på Agersø
Turlængde 5. km
En middelsvær tur
Travetur, alle minus barnevogne og klapvogne
Startdato: 06. sep 2017 kl 12:15
Slutdato: 06. sep 2017 kl 15:30
Vi vil have blikket rettet både opad og nedad på denne tur rundt på Agersø. Vi vil nyde udsigten over Storebælt til Omø og Langeland. Ved maderne oplever vi fuglelivet, og på stranden kan vi finde fossiler og måske et stykke rav, hvis vi er heldige.

Går ad Strandalléen, Hans Degnstræde og Helholmvej forbi Agersø købmandshandel videre ud af  Gamlevej forbi skolen og vores hal som er bygget af øboerne selv i 1975. Mens du følger Gamlevej mod sydvest er der en skøn udsigt over Storebælt  til Omø og Langeland, og når du kommer ad Lillemadevej kan du opleve fuglelivet i maderne. På stranden går vi mod nord, og hele vejen er der udsigt til Storebæltsbroen samtidig kommer vi også forbi Vestermosen, hvor der også er et rigt fugleliv. Når vi kommer til sommerhusområdet Dyssegården holder vi pause, og beboerforeningen sørger for kaffe/te og kage. Herefter følger ruten Vrangsbjergvej til Egholmvej og mod syd tilbage mod byen.  Hvor som helst du færdes på stranden rundt på Agersø er der gode chancer for at finde fossiler, søpindsvin, vættelys og indimellem også rav

Turleder:Jytte Bjergvang / jyttebjergva
Turarrangør (ansvarlig for tur): Agersø Beboerforening
Kontaktperson: Jytte Bjergvang
Telefonnummer: 60717196
E-mail: jyttebjergvang@outlook.dk

Turen er gratis, evt. madpakke medbringes, Agersø beboerforening sponsorerer kaffe/kage ca. midtvejs i turen. Solidt fodtøj, da turen går langs stranden i sand og sten det meste af turen

Startsted:
Agersø havn v/færgelejet
Slutsted:
Agersø havn v/færgelejet
Transport - start/slutsted:

offentlig transport eller egen bil til Stigsnæs færgehavn hvor færgen afgår kl. 12.00  Turen slutter på Agersø havn færgen sejler til Stigsnæs kl. 15.30