VANDRETURE 2018
Lejre Kommune
Print
Gem
Oplev Hvalsø : Hyllegårdsudstykningen og Den grønne kile
Turlængde 5 km
En middelsvær tur
Fortælletur
Startdato: 02. sep 2017 kl 13:00
Slutdato: 02. sep 2017 kl 15:00
Turen går fra Hvalsø Skole gennem Den grønne kile til udstykningen ved Hyllegården. Vi ser de nye bebyggelser på Hyllegårdsvej, det økologiske bofællesskab Frikøbing, området med de planlagte almene boliger, Mariehjemmet og udsigten ud over det smukke landskab. Der fortælles om planerne med området, som de er beskrevet i lokalplanen.
Turleder:Inger Dahl Krabbe / 21294627, Gert Fabrin
Turarrangør (ansvarlig for tur): Hvalsø Bylav
Kontaktperson: Gert Fabrin
Telefonnummer: 22457815

Tilmelding anbefales til mail:

 dahlkrabbe@gmail.com af hensyn til evt. aflysning.

Startsted:
Parkeringspladsen ved Hvalsø Skole, over for Horseager 16, 4330 Hvalsø
Slutsted:
Parkeringspladsen ved Hvalsø Skole, over for Horseager 16, 4330 Hvalsø