VANDRETURE 2018
Lejre Kommune
Print
Gem
Oplev Hvalsø : Kjærgårds Vænge - Gundested - Nr. Hvalsø
Turlængde 7 km
En middelsvær tur
Fortælletur , Travetur, Alle med interesse for Hvalsøs fortid og nutid
Startdato: 19. aug 2017 kl 14:30
Slutdato: 19. aug 2017 kl 16:30
Tur ad Bentsensvej forbi Hvalsø Savværk, gennem Midtbanegraven ad Kjærsgårds Vænge til tørvemoserne ved Gundested Campinghaver gennem skoven, forbi vindmøllen, gennem Nr. Hvalsø by tilbage til udgangspunktet.
Turleder:Ole Theill Knudsen / 22808664
Turarrangør (ansvarlig for tur): Hvalsø Bylav
Kontaktperson: Gert Fabrin
Telefonnummer: 22457815

Tilmelding anbefales til mail:

ole@gundested-camping.dk af hensyn til evt. aflysning.

Der er mulighed for rast undervejs.

Startsted:
Parkeringspladsen bag Holbækvej 2, 4330 Hvalsø (den gamle Fakta-grund)
Slutsted:
Parkeringspladsen bag Holbækvej 2, 4330 Hvalsø (den gamle Fakta-grund)