VANDRETURE 2018
Lejre Kommune
Print
Gem
Særløse Overdrev
Turlængde 6,5 km
En middelsvær tur
Travetur
Startdato: 22. aug 2017 kl 10:00
Slutdato: 22. aug 2017 kl 12:00
Turen går til det fredede Særløse overdrev, med meget artsrigt plante og dyreliv og tilbage via den smukke og klare Avnsø. Efter en kaffepause går vi tilbage gennem den stærkt kuperede skov, Hejede Overdrev.
Turleder:Grethe Lund og Per Holmgaard / 24972467
Turarrangør (ansvarlig for tur): Privat person

Turen går gennem skov og eng og er ikke egnet for klap og barnevogne.

Startsted:
P-plads vest for Asylcenter Avnstrup Avnstrupvej 20, 4330 Hvalsø
Slutsted:
P-plads vest for Asylcenter Avnstrup Avnstrupvej 20, 4330 Hvalsø