VANDRETURE 2018
Solrød Kommune
Print
Gem
Ad Gudernes Stræde fra Karlstrup til Snoldelev
Turlængde 9 km
En middelsvær tur
Fortælletur , Travetur, Alle interesserede kan deltage. Pris 50 kr pr pers
Startdato: 03. sep 2017 kl 13:00
Slutdato: 03. sep 2017 kl 17:00
Afvekslende vandretur gennem skiftende landskaber langs den rute, som forfatteren Martin A. Hansen kaldte Gudernes Stræde. Undervejs fortælles om naturen og de kulturelle mindesmærker, vi passerer forbi f.eks. Korporalskroen, Karlstrup og Hastrup landsbyer, Havdrup og Snoldelev moser. Efter besøg i Snoldelev Kirke fælles transport tilbage til Firemileskovens P-plads i Solrød.

Den unikke vandrerute har fået navn efter inspiration af forfatteren Martin A. Hansens novelle ”Gudernes Stræde”, som på fabulerende vis sammenkæder naturen og landskabets kulturhistorie. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har tilrettelagt ruten, som går fra Mosede Havn gennem Gl. Lejre og forbinder Køge Bugt med Isefjorden.

På søndagens tur går vi 9 km ad Gudernes Stræde gennem Solrøds grønne natur fra Firemileskoven forbi rester af Tunestillingen og via Korporalskroen ad de gamle landeveje gennem Karlstrup og Hastrup.  Efter en kort pause fortsætter vi til fugletårnet i Havdrup mose, hvorfra turen går ud over markerne direkte til Snoldelev mose for at slutte med besøg i Snoldelev Kirke.

Vi får nye perspektiver på natur og kulturhistoriske tildragelser under turen med masser af frisk luft og tid til snak med de andre deltagere. Husk at tage kikkert og fotoudstyr med i rygsækken, og nyd landskabet og samværet undervejs.

Gudernes Stræde er hele vejen afmærket med pæle, så man også kan følge ruten på egen hånd.  Den samlede vandrerute er 64 km lang og kan studeres nærmere på hjemmesiden www.gudernesstraede.dk/kort/.

 

Turleder:Martin Wagner / 23335581, Dorte Mølgaard Linder / 56140514
Turarrangør (ansvarlig for tur): Danmarks Naturfredningsforening i Solrød
Kontaktperson: Jens Garde
E-mail: solroed@dn.dk

Alle interesserede kan deltage, men tilmelding kræves – se nedenfor.

Pris pr. person kr. 50,00, som betales forud.

tryk her for tilmelding www.dnsolrod.nemtilmeld.dk/2/ 

tilmeldingsfrist d. 2. september

Startsted:
P-Pladsen v. Firemileskoven, Køge-Taastrupvejen over for Engstrupgård
Slutsted:
Samme sted. Pris for transport tilbage kr. 50,00
Transport - start/slutsted:

Bil eller cykel anbefales.  Nærmeste

S-togstationer er Solrød Strand og Karlslunde