VANDRETURE 2018
Kalundborg Kommune
Print
Gem
Kalundborg Lyng
Turlængde 5 km
En middelsvær tur
Fortælletur , Travetur
Startdato: 29. aug 2017 kl 19:00
Slutdato: 29. aug 2017 kl 20:30
Turen starter i et historisk område, som blev født med Kalundborg skibsværft, 'De hundrede huse'. Da værftet krakkede, blev bydelen selvforsynende, og nåede op på 135 små forretninger. Vi fortsætter i området ved inderfjorden, hvor udviklingen ændrede Hareskovens badestrand til mange gode arbejdspladser. En afslappet tur med historie om området.

Turen går fra legepladsen på Niels Valdemars Allè, via Ingeborgs Allè, Paulas Allè til Slagelsevej. Området er i omkring 1735 græsningsareal for kreaturer, det beskrives i bogen Natmands-komplottet. Henckels skibsværftseventyr resulterede i 1917 i byggeriet af de 100 huse til værftsarbejderne, og 28 boliger til funktionærer. Små forretninger i området blomstrede op, og især efter skibsværftskrakket. Området var ”selvforsynende”

Videre ad Svends Allè, med Stop ved kultursten for 100 årsjubilæet for De 100 huse. Afsløret 19/8-2017 og udført af lokal kunstner Hanne Tønnesen. Betalt ved lokale sponsorer og ved salg af bogen ”Lyngen Historie”.

Vi følger jernbanesporet og rød kløverstisrute ind på sejlbådenes vinterplads. Kalundborg havn er et vækstområde med stor godsomsætning. Byggeriet af Storebæltsbroen resulterede i et nyt havneareal og NKT`s fabrik.

Vi passerer Kalundborg Renseanlæg og BMX banen og videre via Hareskoven til lystfiskernes klubhus, hvor der er en forfriskning og mulighed for at drøfte/uddybe det vi har set og hørt om.

Retur til Legepladsen sker via Lerchenborgvej, svanevej og rød kløversti til Ingerborg Allè.

På turen vil områdets historiske forhold blive omtalt ved korte fortællinger.

Uddybende historie for området kan læses i bøgerne: ”Lyngens Historie” og ”Matadoren Valdemar Henckel”.

Turleder:Hermann Hansen / 29 44 32 31, Mogens Hansen / 30669222
Turarrangør (ansvarlig for tur): Kalundborg Lyngs Beboerforening
Kontaktperson: Mogens Hansen
Telefonnummer: 3066 9222

Ca. 1 time efter start er foreningen vært ved en forfriskning i Kalundborg Lystfiskerforenings klubhus. Mulighed for uddybning af områdets historie.

Praktisk fortøj til lidt ujævnt terræn.

Startsted:
Legepladsen på Niels Valdemars Allè, Kalundborg