VANDRETURE 2018
Kalundborg Kommune
Print
Gem
Planter og fugle ved Tissø
Turlængde 4 km
En middelsvær tur
Fortælletur , Travetur
Startdato: 04. sep 2017 kl 17:00
Slutdato: 04. sep 2017 kl 19:00
Sporet ved Tissø er et spændende vandrespor, som bringer dig tæt på vikingetiden. Samtidig vil turen byde på gode muligheder for at se fugle og kigge på planter der kan have stået i området i vikingetiden

Sporet starter ved parkeringspladsen ved Formidlingscenter Fugledegård.                                                        

VIKINGERNES PLANTER 

Når du går rundt på Fugledegårds jorde i dag, findes adskillige planter, som også kan have stået her i vikingetiden bl.a. skovjordbær, hindbær, butbladet skræppe, dusk-syre og den hvidløgsduftende plante ramsløg. Alm. katost, der i dag kan anvendes som salatplante, er her også. På den gamle søskrænt neden for Fugledegård vokser uldbladet kongelys, der er en god te-, farve- og lægeplante. Læge-oksetunge og læge-baldrian, der som navnene antyder begge er lægeplanter, findes også på Fugledegårds jorde. Disse planter er brugt i senere tider, men vi ved ikke, om de blev brugt af vikingerne.                                                          

FUGLENE VED TISSØ-SPORET ÅRET RUNDT 

Der er altid mange fugle at se på og omkring Tissø. Hele året rundt ses knopsvaner, grågæs og gråænder, og søen er året rundt jagtrevir for det havørnepar, der har rede i nærheden. Også rød glente kan ligesom de mere almindelige musvåge og tårnfalk ses året rundt. Om vinteren besøges søen ikke sjældent af vandrefalk og blå kærhøg, og i sommerperioden – især april-maj og august-september – er der god chance for at se fiskeørn. I sommerhalvåret er søbredden vadefuglenes område. Mange kommer på træk nordpå i april-juni og igen sydpå allerede fra juli måned lige til oktober-november. Det gælder bl.a. brushøns i fuld yngledragt, mudderklire og hvidklire. Andre, fx stor præstekrave, vibe og rødben, ses i forsommeren med unger. Det gælder også den elegante hvide klyde, der ellers især yngler på strandbredder ved havet. 

Turleder:Thomas Larsen Schmidt / 30259757, Peter Jannerup
Turarrangør (ansvarlig for tur): Naturpark Åmosen og Kalundborg Kommune
Kontaktperson: Thomas Larsen Schmidt

Vi anbefaler solidt fodtøj.

Startsted:
Bakkendrupvej 28, 4480 Store Fuglede