VANDRETURE 2018
Faxe Kommune
Print
Gem
Gisselfeld Gods og Hesede skov
Turlængde 14,5 km
En middelsvær tur
Startdato: 27. aug 2017 kl 10:00
Slutdato: 27. aug 2017 kl 14:00
På dagens tur skal vi forbi Gisselfeld gods. Derudover skal vi også en tur forbi Villa Galina og Svenskekløften i Hesede skov i flot natur. Hastighed: Normal.
Turleder:Henning Vingborg / 2489 8490
Turarrangør (ansvarlig for tur): Dansk Vandrelaug

Turen koster kr. 10 for medlemmer af Dansk Vandrelaug, og ikke medlemmer kr. 20

Startsted:
P. pladsen , Gisselfeldvej 3, 4690 Haslev