VANDRETURE 2018
Greve Kommune
Print
Gem
Brødmosen og Karlslunde Mose
Turlængde 4 km
En middelsvær tur
Fortælletur , Travetur
Startdato: 04. sep 2017 kl 17:00
Slutdato: 04. sep 2017 kl 19:00
Kom med på en dejlig tur rundt til Brødmosen og Karlslunde Mose, med tidligere lokalpolitiker Per Breddam, der har boet ved mosen i 50 år.

Brødmosen var en gren  af en fjord i stenalderhavet hvor havet var ca. 2½ m. højere. Jægere og fiskere boede på Sønderholm.

Fra stenalderen til 2. verdenskrig er der gravet tørv. De gamle tørvegrave er under forskellige grader af tilgroning. Der er åbent vand, rørskov og hængesæk.

Brødmosen var Karlslunde Landsbys bedste tørveskær. Ved udstykningen blev den opdelt i ca 50 små parceller. Nu også med græsning.

Oprindelig bevoksning Gråpil, tjørn, kvalkved og tørst. Der er plantet skørpil og poppel som hegn i skellene og der er indvandret en mængde andre arter, bl. a. eg.

Dele søges vedligeholdt som blomstereng, og græsning med kvæg er etableret.

De sidste fem år har der været rådyr, pt. Med 2 lam.

Ræven er her også. Nattergal er kommet hvert år. Gøg og diverse sangere, ænder og rørhøne.

Tidligere et fint levested for butsnudet og spidssnudet frø. Nu dominerer grøn frø og skrubtudse. Fisk: formentlig kun damkarusse og 9 pigget hundestejle.

Interessant vegetation f. eks krebseklo og brudelys, og den sjældne vellugtende læderporesvamp.

Inde i piletræerne gnaver den ret sjældne rødorm.

 

Efter Brødmosen fortsætter turen over Sønderholmen ud i Stormosen. Vi følger Karslstrup Møllebæk på ny trampesti som etableres 9. juli. Vi skal passere to stenter.  

Turleder:Per Breddam / 29461367
Turarrangør (ansvarlig for tur): Danmarks Naturfredningsforening

Kræver godt fodtøj, der kan godt være fugtigt underlag. Medbring gerne kaffe eller te, som kan nydes sammen efter turen.

Bemærk: Turen er ikke egnet for barnevogn/kørestol.

 

Startsted:
Indgang til Brødmosen på Bastebjergstien, ved Strandskolen, 2690 Karlslunde
Transport - start/slutsted:

Bus 224, har et stop på Skelvej. Gå gennem mosen til startpunkt. Der er gode parkeringsmuligheder på P-pladsen ved Strandskolen.