VANDRETURE 2018
Lolland Kommune
Print
Gem
Oplev den spændende natur ved Tårs
Turlængde 6 km
En middelsvær tur
Fortælletur
Startdato: 24. aug 2017 kl 18:30
Slutdato: 24. aug 2017 kl 21:00
Ved Tårs ligger et stort og ret ukendt naturområde med strandenge, gamle skove, nye naturgenoprettede skove og strandsøer. Normalt er der ikke adgang til området. Her er en usædvanlig fred og ro, så ofte ses havørne i området. Pris: 20 kr.
Turleder:Naturvejleder Klaus Bek Nielsen / 2028 2732
Turarrangør (ansvarlig for tur): Naturvejledningen i Lolland Kommune
Startsted:
Tårs Fiskeri og Lystbådehavn