VANDRETURE 2018
Kalundborg Kommune
Print
Gem
Fyraftenstur på Asnæs
Turlængde 6 km
En middelsvær tur
Travetur
Startdato: 05. sep 2018 kl 18:00
Slutdato: 05. sep 2018 kl 20:00
Tidlig aftentur. Langs Asnæsspidsens sydside til det lille fyr på spidsen. Dernæst gennem den fredede Asnæs Dyrehave, et smukt kvægafgræsset overdrev med mose- og vandhuller. Videre langs sydkysten indtil skoven, hvor vi går tværs over halvøen til udgangspunktet.
Turleder:Charlotte Rye / 28715555
Turarrangør (ansvarlig for tur): Danmarks Naturfredningsforening-Kalundborg
Kontaktperson: Turleder
Startsted:
Havnemark for enden af Asnæs skovvej, Kalundborg