VANDRETURE 2019
Holbæk Kommune
Print
Gem
Rundtur med kunstguide og frokost på restaurant Suri
Turlængde 3 km
En let tur
Fortælletur , Alle, der interesserer sig for kunst
Startdato: 25. aug 2018 kl 11:00
Slutdato: 25. aug 2018 kl 14:30
Holbæk Art er en tilbagevendende kunstevent, der afvikles hvert andet år, og som har til formål at formidle samtidskunst på nyskabende vis ved at omdanne det offentlige rum i Holbæk bymidte til et kunstmuseum. Siden 2014 hvor projektet startede med kunstneren John Kørner som kurator, har Holbæk Art udvidet til nu at omfatte mere end 25 gavlmalerier af internationalt anerkendte danske og udenlandske kunstnere. Flere nye værker kommer til i sommeren 2018.

Holbæk Art er et nonprofit foretagende, som ønsker at skabe opmærksomhed omkring den store kunstoplevelse provinsbyen Holbæk har frit tilgængeligt i gaderne.  Holbæk Art bringer professionel samtidskunst ud i det offentlige rum.  

Holbæk Arts idé er at skabe et moderne kunst- og museumsprojekt i Holbæk bymidte. Projektet arbejder ud fra nye æstetiske og visuelle værdier for at skabe farverige oaser og et mere inspirerende byrum og på den måde være med til at forskønne det fysiske miljø i byen og skabe nyt liv og dialog i gaderne, nyt perspektiv i byen og overraske beskueren, når denne går gennem Holbæks gader. Dermed ønsker Holbæk Art at starte en ny og anderledes dialog mellem borgerne, og de toneangivende samtidskunstnere, som eksperimenterer med kunstens udtryksformer. 

Holbæk Art er først og fremmest målrettet byens borgere, hvor kunsten skal bringe byen tættere sammen og give en stærkere fælles identitetsfølelse. Holbæk Art ønsker dog ligeledes, at projektet skal være med til at brande Holbæk for turister og potentielle tilflyttere, og dermed være med til at fremme væksten i kommunen. 

Turleder:Mogens Christiansen / 20311908
Turarrangør (ansvarlig for tur): Holbæk Art
Kontaktperson: Mogens Christiansen
Telefonnummer: 20311908
E-mail: mc@mckunst.net
Holbæk Arts hjemmeside

Pris kr. 235 

Startsted:
Æglageret, Lindevej 6, 4300 Holbæk
Slutsted:
Restaurant Suri, Havnevej 5, 4300 HOlbæk