VANDRETURE 2019
Slagelse Kommune
Print
Gem
Vestkysten på Agersø
Turlængde 11 . km
En middelsvær tur
Travetur
Startdato: 19. aug 2018 kl 10:15
Slutdato: 19. aug 2018 kl 15:30
En tur på stranden med bølger og højt til himlen

Vi går mod nord til enden af Egholmvej, går ned på stranden med udsigt til Storebæltsbroen og så mod syd forbi sommerhusene og Snede skov, undervejs er der indhegnede græsarealer, hvor viber og vadefugle yngler og hvor man, fra de lysåbne vandhuller i juni, kan høre den sjældne klokkefrø, som stadig findes på Agersø. Vi går videre til Skansen med Batteriet, her har du den skønneste udsigt over Helleholm med fyret og til Omø og Langeland. undervejs passerer vi Agersø’s bedste badestrand

Turleder:Gitte Carlsen / 26287183
Turarrangør (ansvarlig for tur): Agersø beboerforening
Kontaktperson: Jytte bjergvang
Telefonnummer: 60717196
E-mail: jyttebjergvang@outlook.dk

Ca. halvdelen af turen er langs stranden på sandet.
Den er ikke mulig med barnevogne og kørestole.

Startsted:
Tag færgen fra Stigsnæs kl. 10.00. Vi mødes på Agersø havn ved færgelejet.
Slutsted:
Slutter samme sted.