VANDRETURE 2019
Greve Kommune
Print
Gem
Rundtur i Tune Skov
Turlængde 4 km
En let tur
Fortælletur
Startdato: 27. aug 2018 kl 17:00
Slutdato: 27. aug 2018 kl 19:00
Hvordan laver man en skov? Status på Tune skov efter de første 7 år

Plantning og såning af træer – hvilke træarter – økonomi, hvad koster det – hvordan laver man skovveje. Hvad er naturindholdet, og hvordan udvikler det sig?

Turleder:Skovfoged Jens Nielsen, Naturstyrelsen
Turarrangør (ansvarlig for tur): Naturstyrelsen
Naturstyrelsen

Praktisk tøj og fodtøj efter vejret.

Der gås på skovens grusstier

P-plads på Allershøjvejen, hvor vi skal mødes.
Startsted:
P-pladsen ved skoven på Allershøjvej.
Transport - start/slutsted:

Mødestedet, P-pladsen ved Allershøjvejen kan måske være lidt svært at finde. Vi har derfor lavet et Tag i Google Maps - så prøv at åbne Google Maps og søg efter Parkering Tune Skov - så kan du se hvor vi skal mødes.