VANDRETURE 2018
Greve Kommune
Print
Gem
Rundtur i Tune Skov
Turlængde 4 km
En let tur
Fortælletur
Startdato: 27. aug 2018 kl 17:00
Slutdato: 27. aug 2018 kl 19:00
Hvordan laver man en skov? Status på Tune skov efter de første 7 år

Plantning og såning af træer – hvilke træarter – økonomi, hvad koster det – hvordan laver man skovveje. Hvad er naturindholdet, og hvordan udvikler det sig?

Turleder:Skovfoged Jens Nielsen, Naturstyrelsen
Turarrangør (ansvarlig for tur): Naturstyrelsen
Naturstyrelsen

Praktisk tøj og fodtøj efter vejret.

Der gås på skovens grusstier

Startsted:
P-pladsen ved skoven på Allershøjvej.