VANDRETURE 2019
Lejre Kommune
Print
Gem
På tur ad Gudernes Stræde i Ramsødalen
Turlængde 6 km
En middelsvær tur
Fortælletur , Travetur, Nybegynder-tur, Unge-tur, Senior-tur, Single-tur, Alle er velkomne
Startdato: 01. sep 2018 kl 10:00
Slutdato: 01. sep 2018 kl 13:00
Tag med på en 6 km gåtur i bl.a. Ramsødalen, som er et meget smukt naturområde med en masse fugle og dyr samt natur.

Vi starter ved viadukten i Gøderup hvor der er god parkeringsplads. Går langs med banen ned til Langvad å der på dette sted går under jernbanen i en ny renoveret tunnel. Dernæst går vi igennem en del af Ramsødalen til Ramsø Gårde .Ramsødalen er kendetegnet ved en uspoleret natur i et fugtigt område, som kendetegner planterne vi ser på turen. Desuden er der et rigt fugleliv. Ved Ramsø Gårde kigger vi ud over Ramsøen, som blev tørlagt i midten af 1800 – tallet, men som genopstod ved en fredning i 1996, hvor der blev dannet en sø igen. Vi går ad  Sverregårdsvej med en flot udsigt over landskabet til Gøderup mose, hvor der er en lille bebyggelse. Dernæst går vi på en markvej til Kildevangsvej tilbage til udgangspunktet ved viadukten.

Karl Frandsen går i front og fortæller om områdets historie og Margrethe Gade er bagstopper og har kikkert med og vil spejde efter dyr og fugle i området.

Turleder:Karl Frandsen / 46 49 74 83
Turarrangør (ansvarlig for tur): Danmarks Naturfredningsforening Lejre
Kontaktperson: Karl Frandsen
Telefonnummer: 46 49 74 83
E-mail: karlfrandsen@dlgmail.dk

Tag madpakken med, så spiser vi et godt sted på turen.

Ramsødalen kan være meget fugtig, ja ligefrem pløret, så fornuftigt fodtøj er nødvendigt.

ER ikke mulig for kørestol eller lignende.

Startsted:
Markvænget i Gøderup, 4000 Roskilde
Slutsted:
Markvænget i Gøderup, 4000 Roskilde
Transport - start/slutsted:

Bil.