VANDRETURE 2019
Roskilde Kommune
Print
Gem
Søndersø øst for Vigen Strandpark
Turlængde km
Startdato: 19. aug 2018 kl 10:00
Slutdato: 19. aug 2018 kl 12:00
Vi ser på fuglelivet, vandkvaliteten, dyr i Fjorden og plantevæksten på engene.
Turleder:Per Frydenlund / 22 54 83 13
Startsted:
P-pladsen ved Vigen Strandpark ? ved stien på vestsiden af vandhullet lige syd for pladsen.