VANDRETURE 2019
Roskilde Kommune
Print
Gem
Besøg på Julemærkehjemmet Liljenborg
Turlængde 8 km
En let tur
Travetur
Startdato: 04. sep 2018 kl 13:00
Slutdato: 04. sep 2018 kl 16:00
Vi vandrer en tur i byen og kommer til Liljenborg Julemærkehjem, hvor der bliver serveret kaffe og kage med fortælling om julemærkehjemmet. Kaffe / kage koster 50 Kr. der. Vi går i roligt tempo, ca 4 km i timen så alle kan være med, men skal være selvhjulpne. går til Julemærkehjemmet Senere er der en rundvisning.
Turleder:Annelise Larsen / 2369 1041 , Jette Nørby Petersen
Turarrangør (ansvarlig for tur): Roskilde Vandrelaug

Tilmelding er nødvendig senest den 29. august til Annelise på sms: 2369 1041 eller mail: alh.larsen@gmail.com

Startsted:
Roskilde Station