VANDRETURE 2019
Greve Kommune
Print
Gem
Den hemmelige natur ved Greve Main
Turlængde 5/10 km
En middelsvær tur
Fortælletur , Travetur
Startdato: 21. aug 2018 kl 17:00
Slutdato: 21. aug 2018 kl 19:30
Nu har du mulighed for at besøge et af Greve Kommunes ?hemmelige? steder når turen går til Greve Main ? det grønne område ml. Greve Main og Greve Landevej ? der er tale om et område der ellers ikke er adgang til.

I kyndigt selskab med tidligere byrådspolitiker og tidligere formand for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Greve Per Breddam vil du på denne tur få adgang til et hemmeligt hjørne af Greve, som der normalt ikke er muligt at komme til.

Per Breddam, har igennem sin tid i DN og som politiker arbejdet for at få flere naturstier til Greve. Per har således været meget involveret i etableringen af både Hedebostien og Gudernes Stræde. På denne tur er der mulighed for at stifte bekendtskab med endnu en natursti, som Per og DN arbejder for at få etableret her i Greve.

På turen der starter ved Greve Rådhus, vil man kunne få et indtryk hvordan der arbejdes med balancen ml. by, erhverv og natur i udviklingen af Greve Kommune

Danmarks Naturfredningsforening (DN) arbejder for at beskytte og udvikle plante- og dyreliv, men har også til formål at arbejde for, at der bliver bedre muligheder for at komme ud i naturen.

DN Greve har løbende samarbejdet med Greve Kommune om stier, især stier som giver adgang til naturoplevelser. Der er i Greve et veludbygget stinet i ” bybåndet” - som også kan opleves på denne tur – der mangler dog stiforbindelser som fører ud i det åbne land.

Plantningen af Greve og Tune skov er en forholdsvis ny sag. Det øvrige Greve var stort set planlagt.

En direkte adgang ad stier ”i eget trace” fra byen til Greve Skov er derfor en vigtig sag.

Det viste sig, at et allerede planlagt stiforløb gennem erhvervsområde Greve Main passer ind i planen for en sti til Greve Skov. Stien føres i øvrigt langs en af de få naturlige vandløb.

Mellem Greve Main og Greve Landevej gemmer der sig et stort område som ikke kunne bebygges. Det er tidligere gartneri- og husmandsområde. Det bliver afgræsset og har et stort potentiale for biodiversitet, og det er det du kan opleve på denne skønne tur, som byder på mange gode naturoplevelser.

Turleder:Per Breddam / 29461367
Turarrangør (ansvarlig for tur): Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening - afd. Greve

Turen starter ved Greve Rådhus og slutter ved Greve Skov, der er mulighed for at følges ad retur til start, og så vil turen blive på 10 km i alt. 

Der skal undervejs passeres et engområde, med fritgående kvæg, området er indhegnet med elektrisk hegn.

Der kan været fugtigt underlag på noget af turen, så fodtøj der er egnet til dette anbefales.

Startsted:
Foran hovedindgangen til Greve Rådhus
Slutsted:
Greve Skove, P-plads på Greve Landevej. Der er mulighed for at følges ad, retur til startsted - og så bliver turen på 10 km.