VANDRETURE 2019
Vordingborg Kommune
Print
Gem
Vandretur med fokus på botanik og dyreliv på Avnøs strandenge
Turlængde 3-5 km
En let tur
Fortælletur
Startdato: 19. aug 2018 kl 10:00
Slutdato: 19. aug 2018 kl 13:00
Vi går over strandengene og ser på dyre- og planteliv. Biolog Bo Kayser vil med sit store lokalkendskab fortælle om fuglene og botanikken på Avnø. Naturvejleder Christina Kaaber-Bühler fortæller om landskabet og de dynamikker, der ligger bag dannelsen af strandengene og deres betydning som levested for fugle og insekter.
Turleder:Bo Kayser, Christina Kaaber-Bühler / 55362506
Turarrangør (ansvarlig for tur): Vordingborg Kommune i samarbejde med DOF
Kontaktperson: Christina Kaaber-Bühler
Telefonnummer: 55362506
E-mail: ckaa@vordingborg.dk
Startsted:
Avnø Naturcenter Flyvervej 40, Avnø 4750 Lundby
Slutsted:
Avnø Naturcenter Flyvervej 40, Avnø 4750 Lundby