VANDRETURE 2020
Kalundborg Kommune
Print
Gem
Oplevelsestur på Værslevstien
Turlængde 9 km
En let tur
Travetur, Fortælletur
Startdato: 07. sep 2019 kl 13:00
Slutdato: 07. sep 2019 kl 16:00
Oplevelser og fortællinger om flere forskellige seværdigheder på 4 sti-forløb

Vi går på bl.a. Aldersro-, Værslev-, Forsinge- og Sten-stien. Fortælling om Værslevbanens historie med fremvisning af tog-modeller fra banens levetid. Vi kommer forbi tidligere banehuse og Forsinge station, en nedlagt skole og en mindre landsby. Besøg på et lille vandværk med smagsprøver, før vi går tur i en nyere skov, og vi besøger en middelalder kirke.

Der vil være indlagt pause, hvor den medbragte kaffe mv. kan nydes.

Turleder:Carsten Clausen / 59 50 00 11
Turarrangør (ansvarlig for tur): Danmarks Naturfredningsforening
Kontaktperson: Turleder
Danmarks Naturfredningsforening
Modeller af tog, der har kørt på Værslevbanen
Startsted:
Værslev forsamlingshus, Aldersrovej 32, 4400 Kalundborg