VANDRETURE 2019
Faxe Kommune
Print
Gem
Gå-gruppen i Dalby
Turlængde 6 km
Startdato: 26. aug 2019 kl 9:00
Slutdato: 26. aug 2019 kl 11:00
Gå-gruppen i Dalby, varetages af frivillige, som mødes hver mandag og går 6-9 km. Turene foregår i Dalby og omregn.
Turleder:Frivillige / 56203384
Turarrangør (ansvarlig for tur): Faxe Kommune
Kontaktperson: Janie Sørensen
Telefonnummer: 56203384
E-mail: janies@faxekommune.dk
Startsted:
P-pladsen ved sideindgang til Dalby Ældrecenter overfor Superbrugsen