VANDRETURE 2020
Faxe kommune
Print
Gem
Gå-gruppen i Dalby
Turlængde 6 km
Startdato: 03. aug 2020 kl 9:00
Slutdato: 03. aug 2020 kl 11:00
Gå-gruppen i Dalby, varetages af frivillige, som mødes hver mandag og går 6-9 km. Turene foregår i Dalby og omregn.
Turleder:Frivillige / 56203384
Turarrangør (ansvarlig for tur): Faxe Kommune
Kontaktperson: janie Sørensen
Telefonnummer: 56203384
E-mail: janies@faxekommune.dk