VANDRETURE 2020
Vordingborg kommune
Print
Gem
Vintersbølle Strand og Skov - Kort tur med Hjerteforeningen
Turlængde 2 km
En middelsvær tur
Travetur, Alle er velkomne
Startdato: 06. sep 2020 kl 10:00
Slutdato: 06. sep 2020 kl 12:00
Turen går gennem skoven. Efter turen serveres der en forfriskning i The-huset.
Turleder:Ida og Bill Madsen / 20957523, Eva og Erling Jacobsen
Turarrangør (ansvarlig for tur): Hjerteforeningen Vordingborg Kommune
Kontaktperson: Ida Madsen
Telefonnummer: 20957523
E-mail: billida@stofanet.dk
Hjerteforeningens hjemmesides kalender
Startsted:
Vintersbølle Strand 5, Nyråd, 4760 Vordingborg