VANDRETURE 2020
Vordingborg kommune
Print
Gem
Hjerteforeningen inviterer på 3,2 km tur på Vintersbølle Hjertesti
Turlængde 3 km
En middelsvær tur
Travetur, Alle er velkomne
Startdato: 06. sep 2020 kl 10:00
Slutdato: 06. sep 2020 kl 12:00
Turen går gennem skoven og langs vandet. Vi kommer forbi Beværterhuset og Valdemars Plads. Efter turen serveres der en forfriskning i pavillonen.
Turleder:Ida og Bill Madsen / 20957523, Eva og Erling Jacobsen
Turarrangør (ansvarlig for tur): Hjerteforeningen Vordingborg Kommune
Kontaktperson: Ida Madsen
Telefonnummer: 20957523
E-mail: billida@stofanet.dk
Herteforeningens hjemmeside
Startsted:
Vintersbølle Strand 5, Nyråd, 4760 Vordingborg