VANDRETURE 2020
Lejre kommune
Print
Gem
Rundt om grusgraven i Hvalsø
Turlængde 4 km
En middelsvær tur
Fortælletur
Startdato: 29. aug 2020 kl 13:00
Slutdato: 29. aug 2020 kl 15:00
På turen rundt om grusgraven møder vi adskillige af de emner, som betyder noget for Hvalsøs udvikling: områdefornyelsen, nye lokalplanområder, internationale, nationale og regionale cykel- og vandreruter, Nationalpark Skjoldungernes Land og grusgravens fremtid. En smuk og afvekslende tur med mange fortællinger.
Turleder:Gert Fabrin / 22457815
Turarrangør (ansvarlig for tur): Hvalsø Bylav
Kontaktperson: Gert Fabrin
Telefonnummer: 22457815
E-mail: gertfabrin@hotmail.com
Grusgraven i Hvalsø
Startsted:
Kropladsen, Hovedgaden 21, 4330 Hvalsø