VANDRETURE 2020
Lejre kommune
Print
Gem
Gudernes Stræde - Ringrute
Turlængde 6 km
En middelsvær tur
Fortælletur , Travetur, Unge-tur
Startdato: 15. aug 2020 kl 14:00
Slutdato: 15. aug 2020 kl 16:00
Turen går fra startedet til Langvand Å, til under jernbanen, videre af HOFORs vandvindingsområde til Ramsøsøgård med udsigt over Ramsøen, videre af Ramsøgårdemose, nu sommerhuse, via lokal vej til husmandsrækken i Gøderup, tilbage til startstedet.
Turleder:Bjarne Vestergaard / 61869221
Turarrangør (ansvarlig for tur): Gøderup Bylaug

Medbragt kaffe/øl og vand kan nydes i Kildevangshytten.

Påklædning og fodtøj efter vejrlig

Rute på kort
Startsted:
Markvænget, ved Kildevangshytten, Gøderup