VANDRETURE 2020
Holbæk kommune
Print
Gem
Aggersvold Skov
Turlængde 13 km
En middelsvær tur
Travetur
Startdato: 17. aug 2020 kl 18:00
Slutdato: 17. aug 2020 kl 21:00
Aggersvold skov strækker sig fra Aggersvold gods til Bjergsted og omkring Skarresø mod Astrup gods.

Vi skal gå fra Aggersvold gods mod Aggersvold savværk over amtsvejen og gå mod Bjergsted, hvor vi vender næsen og går tilbage igennem skoven af nogle lidt andre skovveje. Skoven består af Lærk, Douglas, gran, eg, ask og bøg.

Vi følges ad på hele turen. Husk vand.

Turleder:Susanne Knudsen, Lene Møller Jensen
Turarrangør (ansvarlig for tur): Kundby Lokalforum
Telefonnummer: 21936816
E-mail: kundbyinfo@gmail.com
Startsted:
Aggersvoldvej 19, 4450 Jyderup