VANDRETURE 2020
Greve kommune
Print
Gem
Brødmosen
Turlængde 3 km
En middelsvær tur
Fortælletur
Startdato: 25. aug 2020 kl 17:00
Slutdato: 25. aug 2020 kl 18:30
Kom med på en dejlig tur rundt i Brødmosen, med tidligere lokalpolitiker Per Breddam, der har boet ved mosen i 50 år.

Mosen var en gren  af en fjord i stenalderhavet hvor havet var ca. 2½ m. højere. Jægere og fiskere boede på Sønderholm.

Fra stenalderen til 2. verdenskrig er der gravet tørv. De gamle tørvegrave er under forskellige grader af tilgroning. Der er åbent vand, rørskov og hængesæk.

Brødmosen var Karlslunde Landsbys bedste tørveskær. Ved udstykningen blev den opdelt i ca 50 små parceller. Nu også med græsning.

Oprindelig bevoksning Gråpil, tjørn, kvalkved og tørst. Der er plantet skørpil og poppel som hegn i skellene og der er indvandret en mængde andre arter, bl. a. eg.

Dele søges vedligeholdt som blomstereng, og græsning med kvæg er etableret.

De sidste fem år har der været rådyr, pt. Med 2 lam.

Ræven er her også. Nattergal er kommet hvert år. Gøg og diverse sangere, ænder og rørhøne.

Tidligere et fint levested for butsnudet og spidssnudet frø. Nu dominerer grøn frø og skrubtudse. Fisk: formentlig kun damkarusse og 9 pigget hundestejle.

Interessant vegetation f. eks krebseklo og brudelys, og den sjældne vellugtende læderporesvamp.

Inde i piletræerne gnaver den ret sjældne rødorm.

Turleder:Per Breddam
Turarrangør (ansvarlig for tur): Danmarks Naturfredningsforening

Kræver godt fodtøj, der kan godt være fugtigt underlag. Medbring gerne kaffe eller te, som kan nydes sammen efter turen.

Startsted:
Indgang til Mosen på Bastebjergstien, ved Strandskolen, 2690 Karlslunde
Transport - start/slutsted:

Bus 224, har et stop på Skelvej. Gå gennem mosen til startpunkt. Der er gode parkeringsmuligheder på P-pladsen ved Strandskolen.