VANDRETURE 2020
Greve kommune
Print
Gem
Gudernes Stræde, med start fra Mosede Fort
Turlængde 14 km
En middelsvær tur
Travetur
Startdato: 29. aug 2020 kl 10:00
Slutdato: 29. aug 2020 kl 13:00
Gudernes stræde er en stiforbindelse fra Køge Bugt til Isefjorden, som følger oldtidslandskabet og dets kulturhistorie. Stien er inspireret af Martin A. Hansen, der i et essay om Gudernes Stræde har påvist oldtidsvejforbindelsen med en sammenhængende gudedyrkelse langs stiens forløb i landskabet. Undervejs er der opsat fortællepæle med lokale beretninger

Det vil derfor vil derfor være en fordel at hente kortene fra hjemmesiden til smartphone eller tablet. Kortene kan zoomes og man kan skifte til luftfoto og historiske kort. Fortælleteksterne kan også hentes.

Temaet for ruten er bredt geografisk, så Tunestillingen fylder også en del. Tunestillingen blev oprettet under 1. Verdenskrig hvor et tysk angreb med Tykke Bertha var en trussel. Derfor blev der anlagt en feltbefæste linie med pigtråd, skyttegrave og kanonstillinger fra Mosede Fort til Roskilde Fjord-

Første del af ruten foregår i strandkanten ned til Møllebækkens udløb. Herefter går vi ”ovenpå” Møllebækken, som nu er rørlagt.

Vi runder søen Søen, som i Tunestillingens regi hed Svanedammen.

Vi passerer Karlslunde Hallerne og Brødmosen (her kunne fortælles meget) videre over Sønderholm og ud i Karlslunde Mose.

Vi passerer Korporalskroen, gør en omvej over Karlstrup inden vi ankommer til Nyskoven.

Her vil det være passende med en pause inden vi følger Ringruten tilbage.

Vi passerer gartnerierne syd for Karlslunde, hvor der i 50-erne blev udstykket 14 gartnerparceller på 5 tdr. land hver. I dag er der kun èt kæmpegartneri.

Vi går videre forbi det gamle mejeri og missionshuset og kommer ud af landsbyen i Greve Skov. Lige nu kun en stump hundeskov, men snart tilplantes hele vejen til Greve.

Vi passerer gennem Karlslunde Industri Nord, gennem Langagergaard og ankommer igen til Mosede Fort.

Turleder:Preben Jensen / 24597001
Turarrangør (ansvarlig for tur): Danmarks Naturfredningsforening
Der er oprettet hjemmeside for ruten

Godt fodtøj, medbring gerne madpakke, og Kaffe/te, som kan nydes sammen efter turen.

Startsted:
Mosede Fort, foran indgang til den tidligere restaurant. Mosede Strandvej 91, 2690 Karlslunde
Transport - start/slutsted:

Bus 120 har et stop ved Mosede Fort. Ligger tæt på Karlslunde Station. Bus 224 og 225 Der er gode parkeringsmuligheder ved Fortet.