VANDRETURE 2020
Holbæk kommune
Print
Gem
Kundby på Ydersiden
Turlængde 9 km
En middelsvær tur
Travetur
Startdato: 25. aug 2020 kl 18:00
Slutdato: 25. aug 2020 kl 20:30
Rundt om hele Kundby - oppe og nede ...

Vi har udviklet lidt på den traditionelle Mosetur og går i år hele vejen rundt om Kundby. Vi starter ved Friskolen og går til Idrætspladsen, videre til Kirken - og via Kirkestien til Bjergbyvej (asfalt) og til Kundby Mose, hvor vi nyder den skønne aften og kommer tilbage til Kundby Friskole via 1. kolonivej.

HUSK godt og lukket fodtøj til mosen.

Kundby Lokalforum er vært ved vand/frugt ved turens afslutning.

Turleder:Lene Møller Jensen, Susanne Knudsen
Turarrangør (ansvarlig for tur): Kundby Lokalforum
Kontaktperson: Susanne Knudsen
Telefonnummer: 21936816
Startsted:
Kundby Friskole & Børnehus Trønningevej 13, Kundby, 4520 Svinninge