VANDRETURE 2020
Holbæk kommune
Print
Gem
Tempelkrogen
Turlængde 14 km
En let tur
Travetur
Startdato: 05. sep 2020 kl 13:00
Slutdato: 05. sep 2020 kl 17:00
Vi starter ved Ågerup Skole og følger stier gennem det nye vådområde ved Tempelkrogen med masser af fugleliv.

Derfra går vi til Ordrup. Vi går tilbage gennem Ordrup Skov, over dæmningen og til sidst følger vi farfars vej til skolen.

I 2017 blev der genskabt et nyt vådområde på 91 hektar. Det skete ved at slynge den gamle Elverdamså, så den er forlænget med ca. en km. Åen er desuden lagt tilbage i en del af sit oprindelige leje tættere på overfladen, så vandet nemmere går over sine bredder.

Området er blevet et spændende naturområde med yngle- og rasteområde for fugle, f.eks. ænder, gæs, svaner og vadefugle. Er man heldig, kan man se havørne.

Tag selv det med, som du vil drikke undervejs.
Hunde er velkomne, men de skal føres i kort snor og gå bagest.

Turleder:Jørgen og Helle Munk Nielsen
Turarrangør (ansvarlig for tur): Holbæk Gangsport
Kontaktperson: Helle Munk Nielsen
Telefonnummer: 21428117
Startsted:
Ågerup Skole Krogvejen 4, 4390 Holbæk