VANDRETURE 2020
Greve kommune
Print
Gem
Hundigeparken og Hundige Strandpark
Turlængde 6 km
En let tur
Fortælletur , Travetur
Startdato: 06. sep 2020 kl 13:00
Slutdato: 06. sep 2020 kl 15:00
Fra skov, park, hede og havn til sø, strand og enge på blot 6,5 km. Turen forløber gennem den fredede Hundigepark og forbi nogle af Greves største naturattraktioner. Vi fortæller undervejs lidt om historien bag fredningen, for Strandparken og om naturens seværdigheder. Vi oplever således en række vidt forskellige landskaber.

Hundigeparken er en af Greves meget få fredninger. Den er bygget op omkring en sommervilla fra starten af 1900-tallet, men den omfatter også et lille stykke hede. I parken er der forskellige fuglekolonier, bl.a. hejrer.

Vi starter i parken og går herefter ud på strandengen med en af Danmarks største orkideenge, hvor et orkideflor pryder i juni.

Lige ved siden af ligger Greve Marina, hvor sejlerne har kronede dage, og efter at have passeret den kommer vi til Strandparkens laguner, hvor et mylder af fugle holder til. Om sommeren er her rige muligheder for friluftsliv. Vi får et kig ud over lagunerne, hvorefter vi passerer fårefoldene og kommer ned til broen med den farlige trold, Oskar, der æder alle, der ikke har lov at passere!

Efter at være sluppet frelst over(!) får vi en fredelig tur gennem en skovagtig strækning og kommer ind til rørskovene, hvor skægmejser og vandrikse holder til. For det meste uset. Men måske er vi heldige!

Herefter kommer vi ned til Lille Vejleå, hvor vi passerer en lille bro og måske kan overraske isfuglen?

På den anden side kan vi se et af Greves mest succesrige naturplejeprojekter, hvor Greve kogræsser- og naturplejeforening holder et lille stykke strandeng, der står som i gamle dage. Her er der måger, svømmefugle og måske dobbeltbekkasiner.

Efter at have passeret Hundige Havnevej er vi stort set hjemme igen. Vi kan måske lige nå et kig på lyngheden.

Turleder:Lars Bjarne Nielsen / 21 77 59 13
Turarrangør (ansvarlig for tur): Danmarks Naturfredningsforening, Greve

Almindeligt fodtøj til travetur

Kørestol ikke mulig

Vand medbringes efter egen vurdering

Startsted:
Hundigeparkens P-plads, Hundige Strandvej 35, 2670 Greve