Brødmosen
Turens længde
3
En middelsvær tur  
Fortælletur
Kom med på en dejlig tur rundt i Brødmosen, med tidligere lokalpolitiker Per Breddam, der har boet ved mosen i 50 år.

Mosen var en gren  af en fjord i stenalderhavet hvor havet var ca. 2½ m. højere. Jægere og fiskere boede på Sønderholm.

Fra stenalderen til 2. verdenskrig er der gravet tørv. De gamle tørvegrave er under forskellige grader af tilgroning. Der er åbent vand, rørskov og hængesæk.

Brødmosen var Karlslunde Landsbys bedste tørveskær. Ved udstykningen blev den opdelt i ca 50 små parceller. Nu også med græsning.

Oprindelig bevoksning Gråpil, tjørn, kvalkved og tørst. Der er plantet skørpil og poppel som hegn i skellene og der er indvandret en mængde andre arter, bl. a. eg.

Dele søges vedligeholdt som blomstereng, og græsning med kvæg er etableret.

De sidste fem år har der været rådyr, pt. Med 2 lam.

Ræven er her også. Nattergal er kommet hvert år. Gøg og diverse sangere, ænder og rørhøne.

Tidligere et fint levested for butsnudet og spidssnudet frø. Nu dominerer grøn frø og skrubtudse. Fisk: formentlig kun damkarusse og 9 pigget hundestejle.

Interessant vegetation f. eks krebseklo og brudelys, og den sjældne vellugtende læderporesvamp.

Inde i piletræerne gnaver den ret sjældne rødorm.

Turleder
Per Breddam
Startdato: 25-08-2020    kl 17:00
Slutdato:  25-08-2020    kl 18:30
Turarrangør
Danmarks Naturfredningsforening
Bemærk

Kræver godt fodtøj, der kan godt være fugtigt underlag. Medbring gerne kaffe eller te, som kan nydes sammen efter turen.

Eventuel transport til/fra - start/slutsted

Bus 224, har et stop på Skelvej. Gå gennem mosen til startpunkt. Der er gode parkeringsmuligheder på P-pladsen ved Strandskolen.

Start- og slutsted
Startsted
Indgang til Mosen på Bastebjergstien, ved Strandskolen, 2690 Karlslunde
Redaktør: Tommy Rolf Lorenzen / Greve Kommune
Opdateret den 06-07-20